חדרי תקשורת

חדרי חשמל למערכות פוטו וולטאיות – חדרי החשמל מפוצלים לממערכות פוטו וולטאיות מתוכננים על פי דרישת הלקוח

שוחות – שוחות מעבר לצורך שינוי כיוון הצנרת או פיצול הצנרת לכיוונים שונים.

חדרים פרטיים

גומחות – גומחות מעבר לפתרון בעיית העברת צנרת חשמל בין מפלסים שונים.

חדרי חשמל זמניים