חדר לשנאי אחד

חדר טיפוס מידות פנים - אורך מידות פנים -רוחב מידות פנים - גובה מידות חוץ - אורך מידות חוץ - רוחב
KV22 A 3.8 3.6 2.60 4.1 3.9
KV33 B 4.2 3.6 2.95 4.5 3.9

חדר לשני שנאים

KV22 C 6.0 3.6 2.60 6.3 3.9
KV33 D 7.3 3.6 2.95 7.6 3.9
KV22 E 7.9 3.6 2.60 8.2 3.9
KV33 F 8 3.8 2.95 8.3 4.1

חדר לשלושה שנאים

KV22 G 10.25 3.6 2.60 10.55 3.9
KV33 H 10.25 3.8 2.95 10.55 4.1

חדר משולב מ"ג לחברת החשמל

חדר פרטי משולב G בהתאם לדרישת חח"י ודרישה פרטית 3.6 2.95/2.60 10.55 3.9

חדר מיתוג עם ציוד מיתוג אחד וארון מדידה אחד

PV24-1-1 S 3.8 3.6 2.6 4.1 3.9

חדר מיתוג עם ציוד מיתוג אחד ושני ארונות מדידה

PV24-2-1 S 4.2 3.6 2.60 4.5 3.9

קיוסק – תט"ז תחנת טרפו זעירה

קיוסק 3.0 2.5 3.2
עילי -1.8
תת קרקעי -1.4
3.4 2.9

חדרי שנאים
תת קרקעיים

חדר תת קרקעי לשנאי אחד

חלקים עיליים (אורך ורוחב) גובה חלק עילי מעל פני הקרקע חידות חוץ אורך מידות חוץ רוחב
2.8/4.5 + 0.9/1.38 1.0 7.0 4.50

חדר תת קרקעי לשני שנאים

חלקים עיליים (אורך ורוחב) גובה חלק עילי מעל פני הקרקע חידות חוץ אורך מידות חוץ רוחב
2.8/4.5 + 0.9/1.925 1.0 8.70 4.50

חדר תת קרקעי לשלושה שנאים

חלקים עיליים (אורך ורוחב) גובה חלק עילי מעל פני הקרקע חידות חוץ אורך מידות חוץ רוחב
2.8/4.5 + 0.9/3.575 +
1.7/2.65
1.0 12.50 4.50

החברה מייצרת חדרי שנאים לפי סטנדרטים של חברת החשמל וכל הדגמים הנ"ל מאושרים על ידה