תהליך הייצור מתחיל במפעלנו בחיפה, שם יוצקים את המבנה בעזרת תבניות מתועשות ובטכנולוגיות מתקדמות. בזמן היציקה נלקחת דגימת בטון ע"י מעבדה מוסמכת, כדי לבדוק את חוזק הבטון ולהבטיח את תקינותו.

1

לאחר פירוק התבניות מן האלמנטים שנוצקו, עובר הבטון תהליך אשפרה קפדני ומבוקר, העומד בכל התקנים המחמירים ביותר.

2

עם השלמת תהליכי היציקה ואשפרת הבטון, מועבר המבנה למחלקת גמר חוץ ופנים שבמפעל, שם הוא עובר צביעה או חיפוי, לפי דרישת היזם.

3

לאחר סיום כל עבודות הגמר, אנו מבצעים סדרת בדיקות קפדנית לבקרת איכות המבנה.

4

המבנה המוכן מועבר באמצעות  מוביל לאתר הבניה, שם הוא מוצב במיקום המיועד.

5

תהליך הייצור והאספקה מתבצע בתוך 30 יום. במקרים מיוחדים ניתן לקצר את פרק הזמן.

6

תהליך הייצור מתחיל במפעלנו בחיפה, שם יוצקים את המבנה בעזרת תבניות מתועשות ובטכנולוגיות מתקדמות. בזמן היציקה נלקחת דגימת בטון ע"י מעבדה מוסמכת, כדי לבדוק את חוזק הבטון ולהבטיח את תקינותו.

1

לאחר פירוק התבניות מן האלמנטים שנוצקו, עובר הבטון תהליך אשפרה קפדני ומבוקר, העומד בכל התקנים המחמירים ביותר.

2

עם השלמת תהליכי היציקה ואשפרת הבטון, מועבר המבנה למחלקת גמר חוץ ופנים שבמפעל, שם הוא עובר צביעה או חיפוי, לפי דרישת היזם.

3

לאחר סיום כל עבודות הגמר, אנו מבצעים סדרת בדיקות קפדנית לבקרת איכות המבנה.

4

המבנה המוכן מועבר באמצעות  מוביל לאתר הבניה, שם הוא מוצב במיקום המיועד.

5

תהליך הייצור והאספקה מתבצע בתוך 30 יום. במקרים מיוחדים ניתן לקצר את פרק הזמן.

6